תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש לאתר VeeZee

ברוכים הבאים לפורטל VeeZee (להלן: "VeeZee" או "הפורטל"), בכתובת:  www.veezee.co.il  (להלן: "האתר"). VeeZee הוא פלטפורמה מקוונת בתחום הנדל"ן. הפורטל מאפשר חיפוש רב-ממדי של נכסים בהתאם למאפיינים ייחודיים (מיקום גיאוגרפי, גודל, מספר חדרים ועוד). האתר מאפשר למשתמש ו/או המנוי באתר ו/או נותן השירות (להלן: "המשתמש") לפרסם נכסים למכירה ו/או השכרה (להלן: "נכסים") באמצעות יצירה של סיורים וירטואליים באופן קל ויעיל.

 • א . מבוא
 1. הנך מתבקש לקרוא בעיון את התקנון ותנאי השימוש באתר במלואן ובעיון כתנאי מוקדם לכל התקשרות עם האתר.
 2. יודגש כי גלישה באתר ו/או רישום כמנוי ו/או הצעה למתן שירות ו/או קבלה של שירות באתר מבטאים את הסכמתו של המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון ותנאי השימוש וכי לא תהא למשתמש ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או מי מטעמו.
 3. ככל שיש לך השגות או אינך מסכים לתקנון ותנאי השימוש, הנך מתבקש להימנע מלעשות שימוש באתר.
 4. מובהר כי התקנון ותנאי השימוש חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר ו/או רישום כמנוי לאתר ו/או רישום לניוזלטר של האתר, בכל מכשיר קצה - בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל אמצעי תקשורת אחר.
 5. התקנון ותנאי השימוש חלים על כל התכנים באתר לרבות: תוכן מילולי, תוכן חזותי, תוכן קולי, תוכן אורקולי או כל שילוב ביניהם  (להלן: "התכנים באתר").
 6. התקנון ותנאי השימוש יחולו גם על תכנים הניתנים להפצה ברשתות חברתיות ו/או אתרי אינטרנט לשיתוף מידע אחרים (פייסבוק, יוטיוב ועוד). סעיף זה יחול ככל שאין בתקנון ובתנאי השימוש כדי לסתור את האמור באתרים אלו.
 7. השימוש באתר הוא לצרכים פרטיים בלבד, אין לעשות שימוש באתר לצרכים מסחריים כלשהם שלא נקבעו בתקנון השימוש ו/או אושרו מראש ובכתב על ידי הנהלת האתר.
 8. התקנון ותנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.
 9. התקנון ותנאי השימוש הם הבסיס לכל התדיינות בעניין השימוש באתר.
 10. כל אדם, לרבות חברה או גוף משפטי המאוגד בישראל, או גוף המאוגד בחו"ל כדין, רשאי לעשות שימוש ו/או להירשם לאתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

א.המשתמש מצהיר כי הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

ב.המשתמש בעלים של כתובת דואר אלקטרוני (אימייל) תקפה.

 1. משתמש המעוניין לעשות שימוש בשירותים בתשלום באתר נדרש גם להצהיר כי הוא הבעלים של כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף ו/או אמצעי תשלום חוקי אחר.
 2. התקנון ותנאי השימוש ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם להסדרת תנאי השימוש באתר, עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר.
 3. התקנון ותנאי השימוש באתר יחייבו את המשתמש או המפרסם, הנהלת האתר, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר מטעמם.
 4. התקנון ותנאי השימוש ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם להסדרת תנאי השימוש באתר, עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.
 5. על המשתמש או המפרסם לפנות לאתר, מעת לעת, על מנת לעיין בתקנון ותנאי השימוש העדכניים.
 6. התקנון ותנאי השימוש באתר ייכנסו לתוקף עם פרסומם באתר.
 7. הנהלת האתר שומרת את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש. המשתמש מצהיר כי הוא מכיר ומסכים לכך ומוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם סיום פעולת האתר.  ההוראות לעניין קניין רוחני, הגבלת אחריות וחבות, שיפוי והוראות כלליות יישארו בתוקף לאחר הסיום או הפקיעה של תנאי שימוש אלה.
 • ב. מהות האתר והשירותים בו
 1. VeeZee הוא פורטל נדל"ן המאפשר למשתמשים לקחת חלק פעיל בפרסום או חיפוש של נכסים באמצעות יצירת קשר עם המפרסמים ו/או המחפשים באתר.
 2. האתר מהווה פלטפורמה נוחה וידידותית המאפשרת ליצור סיורים וירטואליים באופן עצמאי מכל מכשיר סלולרי בעל מצלמה תומכת בצילום ב-180 מעלות או  360 מעלות.
 3. בפורטל מאגר הולך וגדל של נכסים ממגוון קטגוריות .
 4. המשתמש באתר יוכל לפרסם נכסים בפלטפורמה בהתאם לחבילה אותה יבחר על פי חלוקה למשתמש פרטי או עסקי (מתווך או משרד תיווך).
 5. משתמש פרטי יוכל לפרסם ללא תשלום נכס אחד ואילו משתמש עסקי יוכל לבחור את החבילה המותאמת לצרכיו בהתאם למספר הנכסים שברצונו לפרסם.
 6. עבור כל נכס ניתן יהיה להגדיר מספר מאפיינים, להציג תיאור כללי ולשתף בתמונות רגילות ובתמונות בעלות 180/360 מעלות לשם סיורים וירטואליים. יובהר כי VeeZee לא תישא באחריות לאיכות התמונה ו/או הסרטונים.
 7. הפורטל יכלול גם בלוג בנושאים שונים מתחום הנדל"ן. העלאת התכנים לבלוג תצריך הרשאה מיוחדת וכפופה לאישור הנהלת האתר. יובהר כי VeeZee לא תישא באחריות לפרסום התכנים ו/או לתוכן עצמו.
 8. ככל שהנך סבור כי תוכן מסוים בבלוג באתר פוגע בזכויותיך ו/או מפר הוראות אחרות של הדין עליך לפנות במיידי להנהלת האתר אשר תפעל להסיר את התכנים.
 9. למשתמשים באתר יוקצה אזור אישי אשר יכיל את פרטיו המקצועיים ויציג את נכסיו.
 10. מערכת דירוג חכמה תדרג באמצעות הגולשים את המשתמשים העסקיים  – דירוג שיסומן באמצעות כוכבים המותנה בשיקול דעת הנהלת האתר.
 11. משתמש יוכל לסווג את נכסיו השונים, במידה וקיימים כאלה, כמועדפים, לנהל צ'ט אונליין (להלן: " הצ'יט") עם משתמשים אחרים ולעקוב אחר פניות המתקבלות עבורו דרך האזור האישי. יובהר כי האתר אינו אחראי לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמש באמצעות השימוש בצ'יט, לרבות בשל הוצאת דיבה ו/או לשון הרע של משתמשים.
 • ג. השימוש באתר
 1. אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות.
 2. המשתמש באתר אינו רוכש זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות באתר, למעט זכות לשימוש באתר כמפורט בתקנון ובתנאי שימוש אלו.
 3. למען הסר ספק: אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר זה ללא אישור.
 4. בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב למסור פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותך.
 5. ככל שקיים חשש כי אדם או גוף כלשהו משתמש או השתמש בפרטי המשתמש, על המשתמש להודיע על כך לאתר באופן מיידי באמצעות כתובת הדוא"ל.
 6. האתר רשאי למנוע ממשתמש מלעשות שימוש באתר על-פי שיקול דעתו הבלעדי.
 7. האתר אינו מתחייב לכך שהשימוש יהיה מאובטח, מדויק, שלם, נטול הפרעות, נטול תקלות או חופשי מווירוסים, תולעים, רכיבים מזיקים או מגבלות אחרות ולא יישא בכל אחריות לנזקים שייגרמו, ככל שייגרמו, למשתמש הנובעים מגורמים אלו מפעילותו באתר.
 8. האתר ישתדל לגרום לכך שהאתר ושירותיו יהיו זמינים תמיד. עם זאת לא ניתן להתחייב לזמינות רצופה נטולת תקלות. ככל שתהיה תקלה באתר תפעל הנהלת האתר להחזירו לפעילות מהר ככל האפשר וכך גם במקרה של השבתה לצרכי תחזוקה. מובהר כי לא יינתן כל פיצוי כספי או זיכוי בשל הפסקת פעילות האתר, אף אם בשל כך יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו נזק ישיר או עקיף כלשהו.
 9. המשתמש מתחייב לדווח על כל פרסום בעל אופי פוגעני, מטעה או בלתי הולם בו הוא נתקל במהלך השימוש באתר, לרבות בתכנים המפורסמים כאמור בבלוג באתר.
 10. במסגרת השימוש באתר מתחייב המשתמש להימנע מלהעתיק, לשנות, להתאים, להפוך לזמין, לתרגם, להנדס לאחור, להדיר או לפרק את האתר, השירותים ו/או הפלטפורמה, כולם או מקצתם.
 11. המשתמש באתר ימנע מלבצע כל פעולה אשר יש בה כדי להתערב בפעילות האתר  השירותים ו/או הפלטפורמה או לשבש אותם, או את השרתים או הרשתות המארחים את האתר, השירותים ו/או הפלטפורמה, או לא לציית לכל החוקים והתקנות או הדרישות, ההליכים, מדיניות או תקנות של השרתים או הרשתות כאמור.
 12. המשתמש ימנע מלהתערב בזכויות הפרטיות של משתמשים אחרים או להפר אותן, או לקצור או לאסוף נתונים ומידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש ברובוט, עכביש, סורק, חיפוש אתר או יישום אחזור, או כל התקן או תהליך אוטומטי אחר לגישה לאתר ו/או הפלטפורמה ו/או לאחזר אינדקס ו/או לכרות מידע.
 13. המשתמש ימנע מלהתחזות לכל אדם או ישות או לספק מידע אישי שקרי או מטעה. להשתמש באתר, השירותים ו/או הפלטפורמה על מנת לעקוב אחרי, להטריד, לאיים או לפגוע באופן אחר בכל משתמש אחר.
 14. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להביא לביטול הרישום ו/או הקפאתו ו/או חסימה מוחלטת של השימוש באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 15. בנסיבות מסוימות עלולות הפרות תנאי השימוש והתקנון לגבש גם עוולה אזרחית או עבירה פלילית.
 16. האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדילהסיר או לערוך, ללא מתן כל הודעה מוקדמת בקשר לכך, כל תוכן הזמין באתר בכל עת ומכל סיבה שהיא, עם או ללא מתן כל הודעה, לרבות, ללא הגבלה, כל תוכן שנוצר על ידי המשתמשים באתר. המשתמש אחראי ליצירת גיבוי ולא תהיה למשתמש כל טענה נגד הנהלת האתר בעניין פעולות אלו שביצע האתר.
 • ד. רישום לאתר
 1. התשלום בעבור הרישום לאתר, ככל שנדרש, מתבצע באמצעות חברת PayPal ו/או אמצעי חיוב אחר (כרטיסי אשראי) (להלן: "אמצעי החיוב").
 2. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לחוקים ולתקנות המסדירות את השימוש בכרטיסי אשראי בכל הנושאים הנוגעים ל-"רכישה מרחוק" ו/או "עסקת אינטרנט".
 3. הרישום כמשתמש פרטי באתר אינו כרוך בתשלום אך מותנה במסירת פרטים. בין היתר, יש לציין את הפרטים הבאים: שם מלא, טלפון, דואר אלקטרוני (אימייל) וכן פרטים נוספים. נתונים אלה יישמרו במאגר המידע של האתר. יובהר כי ללא מסירת הנתונים לא ניתן יהיה להירשם לאתר.
 4. לאחר קבלת אישור אמצעי התשלום בעבור רכישת המנוי תימסר למשתמש הודעה על אישור הרכישה באתר. ככל שהרכישה לא תאושר על ידי אמצעי התשלום, תימסר על כך הודעה למשתמש והוא יידרש למסור אמצעי תשלום חלופי.
 5. מסירת פרטים שגויים ביודעין מהווה הפרה של תנאי השימוש והתקנון ובנסיבות מסוימות יכול ויינקטו הליכים משפטיים נגד משתמשים.
 6. על מנת להשתמש בתכונות מסוימות ו/או שירותים (לרבות כמשתמש עסקי) באתר יש להירשם כמנוי באמצעות יצירה של חשבון אישי (להלן: "החשבון").
 7. במסגרת תהליך הרישום יהיה ניתן להגדיר את המאפיינים השונים של המשתמש – משתמש פרטי או משתמש עסקי.
 8. בנוסף יהיה רשאי המשתמש להיכנס לאתר באמצעות חשבון הפייסבוק ו/או היו-טיוב האישי שלו.
 9. המשתמש אחראי לשמור על סודיות החשבון, לרבות שם המשתמש והסיסמה וכן לכל פעולה המתבצעת בחשבון.
 10. המשתמש אינו רשאי ליצור יותר מחשבון אחד ו/או לחשוף את שם המשתמש או הסיסמה לאדם אחר ו/או לאפשר באופן אחר לאדם אחר להיכנס לחשבון.  משתמשים הנרשמים כסוכנויות נדל"ן (לחילופין – משרד תיווך) רשאים לגלות את מידע הכניסה למערכת שלהם, על אחריותם הבלעדית, אך ורק לסגל המורשה שלהם ורשאים להשתמש בשירותים על פי תנאי שימוש אלה באמצעות סגל כאמור.
 11. האתר מאפשר רישום לחבילות פרסום שונות [לחץ כאן ללינק לחבילות הפרסום באתר]. מודעות פרסום לחברות תיווך או לקוחות עסקיים יהיו ללא תשלום למודעה ראשונה יחידה. ניתן יהיה לרכוש חבילת פרסום מבין החבילות המוצעות באתר. כמות וזמן הפרסום יהיו בהתאם לחבילה שנרכשה.
 12. האתר שומר את הזכות הבלעדית לבצע התאמות במחירי הרישום והחבילות השונות בכל עת ומכל סיבה שהיא באמצעות הודעה באתר. על הלקוח להתעדכן באתר בהתאם.
 13. משתמש המעוניין לסגור את החשבון באתר ולהפסיק את השימוש באתר, בשירותים ו/או בפורטל רשאי לסגור את החשבון על ידי בקשה בכתב לדוא"ל של האתר. במועד הסגירה לא תהיה למשתמש גישה לשירותים השונים. האתר לא מתחייב כאמור לשמור על המידע האישי של המשתמש.
 • ה. ביטול רישום לאתר
 1. אופן הרישום לאתר וביטול עסקה באתר כפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ויתר הוראות הדין הרלוונטיות.
 2. רישום כמנוי בתשלום באתר נעשה לתקופה קצובה של חודש, שישה חודשים או שנים עשר חודשים שאינה מתחדשת באופן אוטומטי.
 3. בכפוף להוראות הדין, בכל מקרה של ביטול הרישום לאתר לפני סיום התקופה הרלוונטית, לא יהיה המשתמש זכאי להחזר כספי כלשהו והאתר לא יהיה חייב לשפות את המפרסם בסכום כלשהו.
 • ו. זכויות בקניין רוחני
 1. אתר זה כולל תכנים מקוריים, אשר האתר הוא בעל זכויות הקניין הרוחני בהם, וכן תכנים ומידע אשר האתר הוא בעל ההרשאה הנדרשת לשם עשיית שימוש בהם.
 2. השימוש באתר אינו מקנה למשתמש כל זכות לעשות שימוש בקניינו הרוחני ו/או של צדדים שלישיים.
 3. אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי שהוא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד מפעילת האתר. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו אתר זה ללא אישור מפורש לכך מראש ובכתב.
 • ז. איסוף מידע, שמירתו ואבטחתו
 1. מובהר האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע את דמי הרישום ו/או לשנות ו/או לבטלם מעת לעת.
 2. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כך שכל תקשורת שבין הדפדפן (אצל המשתמש) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. עם זאת יובהר כי האתר אינו יכול להבטיח חסינות מוחלטת של המידע באתר מפני חדירה של גורמים עוינים ו/או חשיפה של המידע באתר על ידי פעולות אחרות המנוגדות לדין. ככל שצד שלישי יחדור לאתר ו/או יעשה שימוש במידע של האתר בכל דרך אחרת, לרבות במקרים המהווים "כוח עליון", לא תהייה למשתמש כל טענה ו/או תביעה נגד האתר.
 3. להנהלת האתר הזכות לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר.
 4. בנוסף, עשויה להתבצע באתר זה פעילות שגרתית של איסוף מידע נוסף ביחס למשתמשי האתר וזאת לרוב, כפועל יוצא של רצונה של הנהלת האתר לספק למשתמשים בו חוויית גלישה מהנה ויעילה. כך, יתאפשר להנהלת האתר להתאים לכל משתמש תכנים המעניינים אותו ולהקל עליו את הגישה אליהם.
 5. בעשותך שימוש באתר אתה מאשר להנהלת האתר לעשות כל שימוש שיתבקש ושתמצא לנכון במידע בלתי מזוהה אודותיך ואודות הרגלי השימוש שלך באתר ואף להעבירו לצדדים שלישיים ככל שאין במידע המועבר כדי לזהותך באופן אישי.
 6. כל המידע שנאסף על ידי האתר יישמר בידי האתר לצרכים המפורטים לעיל.
 7. מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי צוות האתר רשאי להמחות את התחייבויותיו (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיו, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, בכל דרך בה ימצא לנכון. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר. בעשותך שימוש באתר זה אתה מסכים לכך מראש.
 8. מובהר כי עם סיום ההתקשרות עם האתר, יהיה צוות האתר רשאי למחוק משרתיו את כל המידע הדיגיטלי המצוי ברשותו בקשר עם המשתמש ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תלונה ו/או השגה בקשר עם החומרים הדיגיטליים האלו.
 9. מובהר כי במידה והלקוח לא הסדיר את התשלום לגבי הארכת תוקף המנוי, יהיה צוות האתר רשאי למחוק את התכנים של הלקוח בכל עת וצוות האתר אינו מתחייב לשמירת נתונים אלה.
 • ח. משלוח הודעות פרסומיות
 1. בעשותך שימוש באתר אתה מסכים להכללת הנתונים האישיים שנמסרו על-ידך במסד הנתונים של האתר. כמו כן בעת רישומך לאתר אתה מביע את הסכמתך למשלוח הודעות שונות מאתר זה אליך, בין באמצעות הדואר האלקטרוני ובין בכל דרך אחרת.
 2. בכוונת האתר לעדכן את משתמשיו בפרסומים שונים. עדכונים, כאמור, יכול שיישלחו לתיבות הדואר האלקטרוני שיימסרו על-ידי המשתמשים בעת רישומם לאתר. בעשותך שימוש באתר זה, אתה נותן בזה את הסכמתך למשלוח פרסומים שונים, ובכללם תוכן שיווקי, לרבות באמצעות דיוור ישיר, על-פי הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התוכן השיווקי עשוי להישלח במגוון דרכים לרבות אך לא רק באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים בטלפון נייד (SMS), פקס, דיוור ישיר, חיוג טלפוני אוטומטי וכן כיוצא באלו.
 3. ככל שאינך מעוניין בקבלת הודעות מסוג זה, הנך מוזמן לשלוח בקשה להסרתך מרשימת התפוצה של האתר והאתר יפסיק לשלוח אליך הודעות מסוג זה תוך שבעה (7) ימי עסקים ממועד קבלת הודעתך בכתובת הדוא"ל.
 • ט. הגבלת אחריות וחבות
 1. תוכן האתר מתבסס על מידע הנמסר על ידי המשתמשים.
 2. האתר לא יישא באחריות לטעויות ו/או אי דיוקים ו/או השמטה של פרטים מסוימים. האתר אינו מתחייב לספק אחריות ביחס לתוכן ולמידע באתר ו/או הזמין באמצעות האתר, השירותים ו/או הפלטפורמה, ואינו אחראי ביחס לתוכן ולמידע כאמור, לרבות, ללא הגבלה, ביחס לנכסים, מצבם, תיאורם וזמינותם, מחיר הנכסים ו/או שירותים בקשר לאותם נכסים.
 3. האתר אינו אחראי לתוכן המידע בפורומים השונים באתר, לרבות הצ'יט, ולא יישא באחריות בקשר למידע פוגעני ו/או שקרי ו/או מידע שגוי בפורומים אלו.
 4. המשתמש באתר מכיר בכך ומסכים לכך שהתוכן והמידע המובאים באתר, השירותים ו/או הפלטפורמה הם לצורך שימוש כמידע כללי בלבד וכי אין להסתמך על התוכן והמידע כאמור במסגרת רכישה ו/או התקשרות לצורך רכישה של נכסים. על המשתמש באתר לאמת ולוודא את נכונות המידע באתר.
 5. הסתמכות על מידע באתר הוא על אחריות המשתמש בלבד והאתר לא יישא בכל אחריות לנזקים שייגרמו בשל הסתמכות על מידע שגוי ו/או מטעה ו/או חלקי באתר.
 6. המשתמש באתר מסכים לנקוט אמצעי זהירות סבירים בכל התקשרות עם משתמשים אחרים,  במיוחד ככל שיחליט המשתמש לפגוש במשתמשים אחרים באופן לא מקוון (באופן אישי).
 7. האתר אינו אחראי לכך שהשימוש בפורטל יהיה ללא הפרעה או ללא טעויות.
 8. הנהלת האתר רשאית לשנות, לשפר ולערוך כל שינוי אחר באתר ו/או בפלטפורמה, כולם או מקצתם, בכל עת.
 • י.  הפרת התקנון ותנאי השימוש
 1. המשתמש מתחייב לשפות את האתר, וכן כל מי מטעמו בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו לו עקב הפרת התקנון ותנאי שימוש אלה, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהאתר, בעליו או מי מטעמם זכאים לו על פי דין.
 2. המשתמש יפצה וישפה את האתר, ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו בגין כל טענה, תביעה, דרישה, הפסד, אובדן רווח, תשלום, הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו לאתר ו/או למי מטעמו על-ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות התקנון ותנאי השימוש.
 3. בעשותו שימוש באתר זה, המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בכל מקרה, בין אם האתר או מי מטעמו הם צד לתובענה ובין אם לאו.
 4. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו, כאמור לעיל, מיד עם דרישתו הראשונה של האתר. דרישת תשלום כאמור תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפוי האתר בגין הנזק שנגרם לו באותו עניין.
 • יא.  ברירת הדין ושונות
 1. הדינים אשר יחולו על התקנון ותנאי שימוש אלו הם דיני מדינת ישראל.
 2. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהתקנון ותנאי השימוש או מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.
 3. תימצא הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה בלתי חוקית, בטלה, או בלתי אכיפה מכל סיבה שהיא תיחשב ההוראה כאמור כנפרדת משאר ההוראות של תנאי שימוש אלה ולא תשפיע על התוקף והאכיפות של שאר ההוראות של תנאי שימוש אלה כאמור.
 4. אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בקשר עם האתר או התקנון ותנאי השימוש. ניתן ליצור עמנו קשר בדואר אלקטרוני support@veezee.co.il. נציגים של האתר ישיבו לפנייתך בתוך זמן סביר.